Spišské Podhradie – Člověk v tísni o.p.s.

Vytvorili sme jednoduché riešenie logotypov pre Komunitné Centrá. Systém troch lôg, ktoré fungujú samostatne, ale aj v spojení do jedného celku. Dôraz bol kladený na nenáročné používanie a aplikáciu. Taktiež sme navrhli štruktúru prezentačno-informačného DVD o výstavbe slameno-hlinených domov pre sociálne slabších.