Hostětín – Centrum Veronica

Centrum Veronica sa venuje popularizácii energeticky pasívnych domov. V moravskej dedine Hostětín postavili vzorový pasívny dom, ktorý slúži ako penzión a vzdelávacie stredisko. V dome bolo potrebné vytvoriť orientačný systém (okrem označenia miestností aj rôzne popisky s inštrukciami ako bývať v pasívnom dome a s popisom použitých stavebných technológií). Okrem orientačného systému vo vnútri budovy sme navrhli aj orientačné tabule v dedine privádzajúce návštevníkov k pasívnemu domu.