Banská Štiavnica – NO Šukar dživipen

Pre novovznikajúcu neziskovú organizáciu Šukar dživipen, ktorá vytvorila komunitné centrum v problematickej oblasti Šobov pri Banskej Štiavnici, kde pracuje najmä s rómskymi deťmi, sme mali možnosť vytvoriť úplne nové logo a jednoduchý manuál. Negatívny prístup voči Rómom na Slovensku znázorňuje nami navrhnuté logo v tvare odliepajúcej sa nálepky. Z vrchnej strany negatívna sivá farba, avšak zo spodnej strany sa odhaľuje pozitívna farba. Na jednej strane sú monochromatické predsudky, na druhej temperamentná, viacfarebná skutočnosť a životný elán Rómov.