Košice – OZ Usmej sa na mňa

 

Po 15 rokoch nová identita

Prvý tím riešil zadanie jednej z najvýznamnejších neziskových organizácii pôsobiacich v Košiciach – Usmej sa na mňa. Občianske združenie sa venuje práci s postihnutými deťmi. Zabezpečuje pre nich voľnočasové aktivity. Napriek tomu riešia množstvo zo svojich aktivít takpovediac na kolene.

 
P_161105_Ivo Burcel-6.jpg