2007

 

Dizajn na kolesách 2007 Pracujeme za stravu a ubytovanie!!!

Šesť študentov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave organizuje už druhý ročník projektu Dizajn na kolesách. Jeho cieľom je pozdvihnutie vizuálnej kultúry slovenských obcí a neziskových organizácií. 

Dizajnéri na kolesách cestujú počas prázdnin po Slovensku a ponúkajú neziskovým organizáciam a obciam služby grafického dizajnu zadarmo, resp. za ubytovanie a stravu. Počas svojej „misie“ skvalitňujú a vytvárajú informačno-propagačné materiály (logá, plagáty, letáky, informačné tabule, reklamné predmety) a oboznamujú svojich partnerov s využitím grafického dizajnu v ich poslaní. 
Od 17. do 25. augusta ich možno stretnúť v Piešťanoch v Mestskej knižnici, V Banskej Bystrici v občianskom združení Nádej deťom a v Banskej Štiavnici, kde budú mať 25. augusta prednášku o svojom projekte. Svoju jazdu zakončia v Žiline
„Dizajn na kolesách“ spája grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu, neformálne vzdelávanie, pomoc znevýhodneným skupinám, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj regiónov a zvýšenie ich konkurencieschopnosti, dobrovoľnícku činnosť, pomoc pre tretí sektor, zvýšenie povedomia o profesionálnej prezentácii, jej význame, využití, možnostiach a nevyhnutnosti. 

Dizajn na kolesách nie je len letnou aktivitou, ale jeho ambíciou je zvýšenie periodicity „misií“ a zaradenie do zoznamu „toto musím raz vyskúšať“ každého mladého grafického dizajnéra. 

 
 

Výzva

Chceme vám darovať dobrý dizajn!

Ak máte neziskovú organizáciu, ste združenie dobrovoľníkov, pracujete pre charitatívny projekt a ocenili by ste pomoc s komunikáciou a vizuálnou identitou, máte jedinečnú príležitosť byť prvými klientami nádejných grafických dizajnérov. Projekt Dizajn na kolesách je úspešnou celoslovenskou študentskou aktivitou, ktorá vylepšuje staré a prináša nové riešenia grafického dizajnu tam, kde je najviac potrebný.

Vaším jediným vkladom bude stretnutie so študentami a krátke predstavenie vášho projektu či organizácie. Prihláste sa jednoducho zaslaním e-mailu s krátkym popisom vašich aktivít.