2006

 

POZOR! POZOR!

Možno aj vo Vašej obci. (prichádza Dizajn na kolesách)

Šiesti študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Katedry vizuálnej komunikácie, budúci profesionálni grafickí dizajnéri, iniciovali a vytvorili projekt „Dizajn na kolesách“. Chcú reagovať a aktívnym spôsobom zlepšovať existujúcu vizuálnu kultúru obcí a neziskových organizácii na Slovensku. 

Malým mikrobusom s nevyhnutným technickým vybavením od 22. 7. do 28. 7. 2006 cestujú po obciach severného Slovenska a bezplatne ponúkajú svoje služby. Skvalitňujú prezentačné a informačné materiály (tlačoviny, informačné tabule, web stránky, reklamné predmety, značky…). Svojich partnerov prostredníctvom reálnych zadaní a riešení oboznamujú s využitím grafického dizajnu pri ich vlastnej prezentácii a komunikácii so svojimi cielovými skupinami. Poskytujú im poradenstvo pre už existujúcu prezentáciu a diskutujú s nimi o možnostiach jej budúceho rozvoja a skvalitňovania.

„Dizajn na kolesách“ spája grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu, neformálne vzdelávanie, pomoc znevýhodneným skupinám, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj regiónov a zvýšenie ich konkurencieschopnosti, dobrovoľnícku činnost, pomoc pre tretí sektor, zvýšenie povedomia o profesionálnej prezentácii, jej význame, využití, možnostiach a nevyhnutnosti. 

„Dizajnom na kolesách“ účastníci získajú potrebné skúsenosti pri organizácii, zabezpečení a riadení aktivít súvisiacich s ich profesiou. Porozumejú fungovaniu samospráv a tretieho sektora ako dôležitých oblastí života našej spoločnosti. Budú vytvárať dobré vzájomné vzťahy, nadobudnú praktické skúsenosti a výsledkom ich práce budú reálne produkty a pomoc. 

„Dizajn na kolesách“ nekončí začiatkom akademického roka, ale jeho ambíciou je stať sa pravidelnou aktivitou mladých grafických dizajnérov a prekročiť geografické hranice Slovenska.

 
piktogramy2_animacia.gif
 

Štart

Aké skvelé, že Alica mala voľný byt č. 3 na Pražskej ulici v Bratislave. Improvizovaná kancelária našej skupiny. Prvý improvizovaný workshop (27. júna 2006) sme si urobili my: Ďuro -"ekonóm", Alica - "tajomník", Matúš (Wakant), Tomáš – "logisti", Martina - "grantový kontrolór" a Ľubica -"fotograf". Od začiatku projektu pri nás stála "šedá eminencia". Vďaka Marcel a Robo.

Celý čas prípravy pre nás znamenal "úradovanie" všetkého druhu. Rozloženie financií, vytvorenie časového plánu, vyladenie našej vzájomnej komunikácie a určenie si našich obslužných funkcií v projekte "adjustáž". Samozrejme v prvom rade sme boli všetci grafickými dizajnérmi. Spoločenskou stránkou príprav bola komunikácia s našimi "klientmi" teda starostami obcí a zodpovednými pracovníkmi občianskych združení. 

V práci grafického dizajnéra zvyčajne nezostáva čas pre seba. Bolo príjemné nájsť si v tomto zhone trochu času pre nás na vytvorenie našej identity "Dizajnérov na kolesách". Od značky až po dresy. Vďaka Matúš. 

Prvé Vianoce v našom projekte bol nákup spoločného multifunkčného zariadenia a skutočného software. Netreba pripomínať, že každí z nás mal iný vkus. A teraz buď múdry... 

 
 

Výzva

Chceme vám darovať dobrý dizajn!

Ak máte neziskovú organizáciu, ste združenie dobrovoľníkov, pracujete pre charitatívny projekt a ocenili by ste pomoc s komunikáciou a vizuálnou identitou, máte jedinečnú príležitosť byť prvými klientmi nádejných grafických dizajnérov. Projekt Dizajn na kolesách je úspešnou celoslovenskou študentskou aktivitou, ktorá vylepšuje staré a prináša nové riešenia grafického dizajnu tam, kde je najviac potrebný.

Vaším jediným vkladom bude stretnutie so študentami a krátke predstavenie vášho projektu či organizácie. Prihláste sa jednoducho zaslaním e-mailu s krátkym popisom vašich aktivít.